En vandring från Straumvassbotn i Norge förbi Blåmannsisen och södra Rago nationalpark.