Norr om Blåmannsisen
Dag 4 - (7:e augusti)
Första gången sedan 28:e juni år 2002 jag är på Skájdevárre och Leirvassfjellet. Den gången gick jag även till toppen av Leirvassfjellet. Pga av två hårda dagar i följd tog jag det lugnare i dag och avstod från att gå upp på toppen. Utflyktens behållning är att man får fina vyer mot Gásakjávrre och Blåmannsisen både vid Leirvatnet och östra Messingmalmvatnan. Dessutom kan man besöka Riksröse 240B.
Jag valde att vada jokken från Messingmalmvatnan vid utloppet från sjö 980 istället för att ta omvägen runt sjöns södra sida där det är mindre djupt. Med dagens vattennivå var vadet oproblematiskt även vid utloppet. Fortsätter österut längs Leirvassfjellets norra sluttningar där området nedanför 1136 ser ut att ha varit permanent snölegemark som nyligen befriats från snöns grepp, men ingen växtlighet har ännu hunnit ta marken i besittning.
Därefter tar fjällhed och ängar över och området måste vara fina renbetesland. Jokken från Messingmalmvatnan bildar ett pärlband av småsjöar nära inloppet i Gásakjávrre. När jag närmar mig riksgränsen försöker jag navigera mot Rr 240B men hamnar lite ur kurs då landskapet har få hållpunkter. Inser misstaget och hittar riksröset utan problem. Röset byggdes 1930 då man började införa bokstäver (versaler) efter numreringen för att kunna utöka antalet rösen.

Jokken som avvattnar östra Messingmalmvatnan mynnar i Gásakjávrre.

Riksröse 240 B och det södra riktningsröset.

Riksröse 240 B och det norra riktningsröset längst t.h.

Fortsatte uppe på Leirvassfjellet nära branten ner mot Leirvatnet för att få bilder av sjön och glaciärtungan. Efter att ha studerat foton jag tog 2002 och Hans Petterson tog 2012 uppskattade jag att isfronten backat cirka 10 meter per år de senaste 19 åren.

Leirvatnet med Ålmåjtjåhkkå i bakgrunden till vänster.

Glaciärens front vid Leirvatnet.

Vek av mot 1208 istället för att fortsätta mot Leirvassfjellets högsta topp 1273 eftersom jag var i behov av vila och klockan närmade sig 5. Här kunde man samtidigt se både Leirvatnet och Messingmalmvatnan.

Leirvatnet till vänster och Messingmalmvatnan till höger.

För 19 år sedan hade jag besökt Leirvassfjellet så tidigt som den 28:e juni och kalvmärkningen pågick för fullt med helikopter som försökte driva renarna genom att spela upp amerikanska polissirener. Det var en surrealistisk känsla att betrakta detta istidslandskap med den tonsättningen.
Visserligen är det mer snö kvar den 28:e juni jämfört med 7:e augusti, men man kan ändå se på på foton från 2002 hur mycket is som försvunnit på 19 år.

Messingmalmvatnan, 1462 och Messingtoppen.

Samma plats (nästan) 19 år tidigare - 28:e juni 2002.

Går tillbaka till lägret längs höjdryggen norr om Messingmalmvatnan över topparna 1131 och 1136. Reflekterar över hur annorlunda landskapet kan komma att se ut om isen fortsätter att smälta i dagens takt.

Messingmalmvatnan - vy från höjdryggen norr om sjön.

Vy från 1136 mot väster. Messingtoppen till vänster. Tältplatsen som ligger 1005 m ö.h. har markerats med en vit rektangel.

Back to Top