Vändåtberget

Vändåberget är ett naturreservat i Västernorrlands län, Örnsköldsviks kommun, Björna socken. Länsstyrelsens sammanfattning:
Vändåtbergets naturreservat utgör ett av landets mest värdefulla exempel på nordlig barrskog, tajga. Här finns flera typer av naturskog som i olika grad är präglad av tidigare skogsbränder.  Genom reservatet går vandringsleden Urskogsleden och det finns en stuga med kamin där du kan övernatta.

Vändåtbergets naturreservat har fått sitt namn av Vändåtberget med de två utmärkande topparna Mittiberget och Ytterberget. Reservatet utmärks även av de fem sjöarna som ligger helt eller delvis i Vändåtberget - Inner-Abborrtjärnen, Älgtjärnen, Lill-Abborrtjärnen, Stor-Abborrtjärnen samt Ytter-Holmsjön.
Från parkeringen på reservatets norra sida går en markerad stig upp till Inner-Abborrtjärnen där en öppen raststuga finns.

Karta över Vändåtberget.

Inner-Abborrtjärnen och Mittiberget.

Stigen fortsätter mot Älgtjärnen förbi torrakor och lågor genom mörk granskog och ljusare tallhed. Olika andfåglar brukar trivas vid Älgtjärnen och Ytterberget reser sig på dess södra sida.

I Vändåtberget finns varelser som inte tillhör djur-, växt- eller svampriket.

Älgtjärnen.

Efter Älgtjärnen svänger stigen mot söder och man kommer snart till Lill-Abborrtjärnen. Här hade jag för många år sedan ett fint möte med ett par lavskrikor.

Lill-Abborrtjärnen.

Lavskrika - Skogsfruns spanare.

Vid Lill-Abborrtjärnen delar sig stigen och den blå markeringen leder en bit upp på Ytterberget och tillbaka till Inner-Abborrtjärnen. Följer man Urskogsleden, som är den vita markeringen, kommer man strax till Stor-Abborrtjärnen som bara delvis ligger inom reservatet. Miljön här är lika skyddsvärd som den inom reservatet. Vill man hålla sig inom Vändåtberget kan man snedda mellan Stor- och Lill-Abborrtjärnen för att komma tillbaka till den blå stigen.

Vattenklöver vid norra sidan av Stor-Abborrtjärnen som ligger i reservatet.

Södra sidan av Stor-Abborrtjärnen ligger utanför reservatet.

Man kan även ta sig fram utanför stigarna om man vill gå över Mittiberget och Ytterberget då terrängen på bergen är förhållandevis lättframkomlig. På andra håll finns områden med stora stenar som kan vara vanskliga att ta sig fram i. Vid Mittiberget finns det s.k. Örnstupet med fin utsikt mot söder.

Ytter-Holmsjön - vy från Mittiberget.

Utsikt från Örnstupet.

Fler bilder från Vändåtberget

Större hackspett i torrfura håller uppsikt över besökaren.

Gryning vid Inner-Abborrtjärnen.

Garnlav och granskogsmörker.

Höst vid Inner-Abborrtjärnen.

Raststugan vid Inner-Abborrtjärnen.

Soluppgång vid Sör-Holmsjön på norra sidan av Vändåtberget.

Back to Top