Mossaträsk-Stormyran

Mossaträsk-Stormyran omfattar ett av Västernorrlands läns största och ornitologiskt mest värdefulla skogs-myrkomplex och har stor betydelse både för flyttande och häckande fåglar. Reservatet är även tänkt att vara tillgängligt för besökare och underlätta fågelskådning genom att ett fågeltorn anlagts ute på myren dit en markerad stig går från parkeringen på reservatets södra sida. Fågeltätheten på myren uppskattades år 2002 till 107 par per kvadratkilometer. Många av myrarna är av typen flarkmyrar.
Bilderna togs under ett besök den 2:a juni 2021 med start vid parkeringen söder om reservatet.

Karta över Mossaträsk-Stormyran.

Informationsskyltar och bänkbord intill parkeringen.

Besöket gjordes dagtid, men de flesta som kommer hit gör det nog för att titta på fåglar och då är de ljusa nätterna i maj och juni en lämplig tid. Det går en trevlig liten stig från parkeringen till fågeltornet som är 2,2 km lång och man når reservatsgränsen efter 650 meter.

Informationsskylt.

En trevlig stig ringlar fram mot reservatet.

För säkerhets skull hade jag tagit stövlar eftersom stigen passerar flera myrar, men det hade inte behövts då de blötare partierna var spångade. Runt myrarna finns ovanligt mycket död ved i form av torrakor och lågor. Vid myrarnas utkanter växer sumpskog och på myrarna finns fastmarksholmar. En del torrakor utgör rena konstverk med sina vridna och spretiga grenar som lyser i ljusgrå nyanser.

Myr omgiven av trorrakor.

Torrfura.

Ovanligt många torrakor i reservatet.

Mot slutet av stigen passerar man några flarkmyrar, dvs vattensamlingar (flarkar) åtskilda av strängar av växtlighet. I regel uppstår flarkmyrar där terrängen sluttar en del. Fågeltornet var inte så högt men man får ändå en bra överblick över myren och det som försigår där. En bit från fågeltornet finns en grillplats och ett dass.

Flarkmyr.

Fågeltorn.

På tillbakavägen gör jag en kort sväng utanför leden för att fotografera Västra Sjötjärnen så stövlarna kom ändå till användning. Tittade också närmare på svampbeståndet. Mossaträsk-Stormyran är ett mycket trevligt reservat så här innan myggen kläckts och det vore kul att göra ett besök även nattetid för att ta del av fågellivet.

Västra Sjötjärnen.

Fnösktickan växer oftast på björk eller bok.

Back to Top