Holmsjöarna norr om Vändåtberget
Holmsjöarna består av tre sjöar som ligger på norra sidan av naturreservatet Vändåtberget i Björna socken, Örnsköldsviks kommun. De tre sjöarna är Sör-Holmsjön, Mitti-Holmsjön och Ytter-Holmsjön. Orsaken till denna endags-expedition var att jag bara sett området söder om respektive sjö och nu ville få en helhetsbild av området norr om Vändåtberget.
Jag gick medsols runt sjöarna med utgångspunkten vid Vändåtbergets parkering - totalt 13,4 km. Ett antal myrar gör stövlar till de lämpligaste skodonen. Vandringsstavar är också bra för att kunna avgöra blötmarkernas bärighet.
Karta med GPS-spår.
Jag följer vägen västerut och ignorerar södra sidan av Sör-Holmsjön då jag gått där tidigare. Vid Holmsjödammet går jag över bron och lämnar sedan skogsbilvägen för att följa Holmsjöbäcken uppströms mot Sör-Holmsjön.
Holmsjöbäcken uppströms bron vid Holmsjödammet.
​​​​​​​Bäcken meandrar sig fram genom en bottenlös myr och först nedströms bron blir det någon fart på vattnet.
Den breda och meandrande Holmsjöbäcken.
Roslingen dominerar bland blommorna tidigt i juni. Närmare sjön ansluter Ol-Jonsbäcken som man får följa en liten bit uppströms innan den går att passera.
Rosling.
Framme vid västra sidan av Sör-Holmsjön får man fastare mark under fötterna. Skogen har nyligen avverkats men ett 30 meter brett band av skogen närmast sjön har lämnats kvar. Den steniga marken täcks av mossa och ris men det är inte alltför svårt att hitta framkomliga vägar.
Sör-Holmsjön nära utloppet - vy mot öster.
Fortsätter längs sjöns norra sida och här och där finns gamla lövträd - döda eller döende - på vilka växer lunglav. Lunglavens öde är ovisst då det är ont om gamla lövträd i det smala bandet av skog som skonats från avverkning.
Lunglav på gammalt lövträd.
Kommer så småningom till Mossaviken som nog fått sitt namn av den myr som ligger där. En mindre bäck flyter genom myren men den är inte svår att ta sig över.
Mossaviken - vy mot väster.
Efter Mossaviken har man fin utsikt mot Mittiberget och där kunde man även se vindskyddet på andra sidan sjön.
Mittiberget.
Vid den östra änden av sjön följer jag den del av Holmsjöbäcken som ansluter Mitti-Holmsjön med Sör-Holmsjön. Bäcken är här bred och djup och vattnet ser inte ut att röra på sig då båda sjöarna ligger på samma höjd - 275 m ö.h.​​​​​​​
Holmsjöbäcken vid inloppet i Sör-Holmsjön.
Det har byggts en rejäl bro över bäcken. Om man bara vill gå runt Sör-Holmsjön eller runt Mitti-Holmsjön kan man ta bron tillbaka till vägen. Passade på att äta mina smörgåsar vid bron och fortsatte sedan mot nästa sjö.
Bron över Holmsjöbäcken där den rinner mellan Mitti-Holmsjön och Sör-Holmsjön.
Framme vid Mitti-Holmsjön noterar jag att myrmarken runt utloppet inte finns med på kartan. Följer sjön norrut.
Myrmarken vid Mitti-Holmsjöns utlopp.
​​​​​​​Sjökanten består här av mossa ända fram till Stormyran vilket skiljer sig från Sör-Holmsjöns steniga stränder. Skogen ser trevlig och relativt orörd ut.
Nordvästra sidan av Mitti-Holmsjön.
När jag kommer till Stormyran undrar jag om bäcken som avvattnar myren ska gå att passera. Det visar sig att bäcken bara här och där kommer i dagen och längs vissa sträckor flyter den obemärkt genom mossan, men där är myren lösare så det gäller att känna sig för med stavarna.
Passerar bäcken som avvattnar Stormyran där den flyter genom eller under mossan.
Som namnet anger är Stormyran en stor myr som sträcker sig 2½ km norrut vilket är mer än halva vägen till samhället Remmarn. Myren består delvis av mosse och delvis av blötare myr där träden inte fått fäste. Tack vare att träden på den näringsfattiga myren är små till växten har de klarat sig från avverkning. Dessutom skulle skogsmaskinerna sjunka ner i myren om de vågade sig ut här. Känns bra att se ett stycke natur som "fått vara sig själv" in i våra dagar.
En del av Stormyran som består av mosse.
Jag går över myren i riktning mot Stormyrtjärnen som i storlek är aningen större än Inner-Abborrtjärnen i Vändåtberget. Det är rätt blött runt tjärnen som saknar utlopp, men vattnet rinner förmodligen genom mossan ner till bäcken som avvattnar Stormyran och hamnar därmed i Mitti-Holmsjön.
Stormyrtjärnen.
Fortsätter söderut längs Mitti-Holmsjöns östra sida där skogen påverkats av skogsbruket utom i anslutning till myrmarken vid sjöns sydöstra hörn där en blandning av tall och björk breder ut sig över en fin matta av blåbärsris och lingonris.
Skog vid Mitti-Holmsjöns sydöstra hörn.
Passerar "Vändåtvägen" och fortsätter längs Ytter-Holmsjöns östra sida där skogen inledningsvis var rätt fin - påminde om delar av Vändåtberget.
Tallskog på Ytter-Holmsjöns nordöstra sida.
Vid Märralårviken rinner några namnlösa små bäckar ner till Ytter-Holmsjön. Påminner om de små bäckar som mynnar i Älgtjärnen.
En namnlös bäck mynnar i Märralårviken. Den får sitt vatten bland annat från Borstmyran.
Söder om Märralårviken har skogsbruket tagit sig närmare sjön men träden närmast sjön har sparats. Vid Ytter-Holmsjöns sydöstra hörn möter man reservatsgränsen till Vändåtberget och därmed "urskog" så långt ögat förmår avgöra.
Ytter-Holmsjön rakt öster om Storholmen.
I Vändåtberget möter man direkt bäcken som avvattnar Älgtjärnen. Området där bäcken flyter fram består av ovanligt stora stenblock och det är sällan man ser bäcken men man kan höra den. Här får man ta sig fram med försiktighet.
Går upp till den fina Älgtjärnen där torrfurorna står vakt. Fortsätter en bit längs stigen men viker sedan av för att stiglöst ta mig i riktning mot parkeringen förbi lågor och stora stenblock.
Älgtjärnen - vy mot öster.
Tillbaka till parkeringen går jag ner till vindskyddet för att leta en möjlig tältplats - de förekommer sparsamt i den steniga miljön vid Sör-Holmsjön. Hör en bil stanna vid parkeringen och skymtar några vandrare ge sig av på stigen mot Inner-Abborrtjärnen. Kvällen blir fin och sångsvanar och andra sjöfåglar gör då och då anspråk på luftrummet. Ett något annorlunda nationaldagsfirande år 2022.
Solnedgång vid Sör-Holmsjön.
Back to Top