Djuptjärnkullen
Djuptjärnkullen ligger 24 km sydost om Åsele. Både stigar och informationstavla saknas. Reservatets två berg är relativt höga - Höverkullen 510 m ö.h. och Djuptjärnkullen cirka 480 m ö.h. Djuptjärnen ligger i en djup och trång dalgång mellan bergen. I Djuptjärnskullen har man hittat flera sällsynta arter som är beroende av naturskog för sin överlevnad.
Reservatet bildades 2012 och är endast 67 hektar stort, men är trots sin litenhet väl värd ett besök. Bilderna togs den 30:e augusti 2021. Jag missade skogsbilvägen som går från Åselevägen på reservatets norra sida då vägskyltar saknas. Började i stället besöket från en mindre väg 400 meter SV om reservatet. Tog stövlar för att kunna gå över myren runt Djuptjärnen. 
Uppe på berget Djuptjärnkullen var skogen mycket fin, relativt gles och ljus med mycket lingon- och blåbärsris och lågor av tall. 

Karta med GPS-spår.

Av ålder vitnande rötter.

Låga av tall.

Går ner från berget och träffar på Djuptjärnen nere i dalgången mellan bergen. Fortsätter upp till toppen av Höverkullen för att få lite utsikt. Skogen här är tätare och vägen upp brantare. Närmare toppen är det gles tallskog som bara hindrar utsikten marginellt.

Djuptjärnen är 400 meter lång - vy mot öster.

Klippvägg nära toppen av Höverkullen.

Vid en utsiktsplats nära toppen stannar jag och fikar och njuter av utsikten. Numera får man vänja sig vid att det knappast finns ett berg i Norrlands inland där utsikten inte "pryds" med vindkraftverk vid horisonten eller ännu närmare. Fortsätter mot reservatets östra gräns där man huggit ut en korridor för att markera reservatets östra gräns och jag följer korridoren ner mot Djuptjärnen.

Utsikt mot Djuptjärnen och Djuptjärnkullen från Höverkullen.

Uthuggningen markerar reservatets östra gräns.

Går över myren öster om Djuptjärnen och följer sedan dalgången längs dess södra sida. Höverkullen syns bra härifrån. Passerar även en mindre namnlös tjärn innan jag kommer fram till avverkningsvägen som leder fram till reservatet, men som jag missade. 

Djuptjärnen - vy mot väster.

Från Djuptjärnen sträcker sig myren några hundra meter åt öster.

Höverkullen och Djuptjärnen.

En 100 meter lång namnlös tjärn väster om Djuptjärnen..

Går en kortare sträcka längs avverkningsvägen och där växer den röda violstensalgen på stora stenblock. Lämnar vägen och följer Djuptjärnbäcken ett tag. Terrängen runt bäcken är svårframkomlig med stora stenar, vindfällen och höga ormbunkar. Men det är i alla fall en naturlig skogsbäck i stället för ett utdikningsdike.

Violstensalg.

Höga ormbunkar växer längs Djuptjärnbäcken.

Hela utflykten tog mindre än 3 timmar (fotografering och fikapaus inräknad) och blev knappt 5 km lång. Obanad terräng kräver mer tid.
Back to Top