Fåglar
Kungsfågel.
Kungsfågel.
Talgoxe.
Talgoxe.
Svartmes.
Svartmes.
Nötväcka.
Nötväcka.
Lappmes.
Lappmes.
Lavskrika.
Lavskrika.
Konflikt.
Konflikt.
Större hackspett.
Större hackspett.
Talltita.
Talltita.
Lappsparv.
Lappsparv.
Blåhake - hane.
Blåhake - hane.
Blåhake - hona.
Blåhake - hona.
Sädesärla.
Sädesärla.
Fjällvråk.
Fjällvråk.
Jorduggla.
Jorduggla.
Fiskgjuse.
Fiskgjuse.
Sparvhök.
Sparvhök.
Tornfalk.
Tornfalk.
Tjäder.
Tjäder.
Fjällripa.
Fjällripa.
Järpe.
Järpe.
Fasan.
Fasan.
Smålom.
Smålom.
Skärsnäppa.
Skärsnäppa.
Rödbena.
Rödbena.
Grönbena.
Grönbena.
Ljungpipare.
Ljungpipare.
Kricka - hona.
Kricka - hona.
Småspov.
Småspov.
Back to Top